Kas mes

Viešoji įstaiga „Lietuvių kino akademija“ įkurta 2010 m.

Akademija yra nepriklausoma įstaiga, kuri, siekdama puoselėti Lietuvos kino kultūrą tiek šalies, tiek pasauliniu mastu, kino profesionalams kasmet įteikia Nacionalinio kino apdovanojimą „Sidabrinė gervė“ 

Struktūra

LiKA yra vienintelė visas kino profesionalų gildijas vienijanti įstaiga. Aukščiausias LiKA valdymo organas yra kasmet rengiama tikrųjų narių Asamblėja, kurios metu (kas ketverius metus) renkami 5 Tarybos nariai, atstovaujantys LiKA interesus kino politikoje ir su kinu susijusioje veikloje.

Tikslas

Puoselėti Lietuvos kino kultūrą, ne tik supažindinant su istorine lietuviško kino minties eiga, bet ir siekiant išlaikyti lietuviško kino paveldą ateities kartoms bei Įvertinant ir pagerbiant lietuvių kino autorius ir kūrėjus Lietuvoje, teikiant nacionalinį kino apdovanojimą “Sidabrinė gervė”. Mes siekiame nutiesti tiltą tarp kino kūrybos ir kino industrijos, padėti įtvirtinti nacionalinio kino autoritetą Lietuvoje ir užsienyje; inicijuoti ir stiprinti dialogą tarp Lietuvos kino institucijų ir kino profesionalų; remti jaunus lietuvių kino talentus, skatinti ir vertinti jų kūrybą; informuoti Lietuvos visuomenę apie lietuvių kino tendencijas ir ryškiausius darbus.

Veikla

Inicijuojami kasmetiniai nacionalinio kino apdovanojimai “Sidabrinė gervė” bei tiesioginis dalyvavimas visuose apdovanojimams pateikiamų filmų atrankos, svarstymo ir apdovanojimų teikimo etapuose. Įvairių projektų, kurie susiję su kinu politiniais, ekonominiais, meniniais ir edukaciniais aspektais, rengimas ir dalyvavimas juose. Bendradarbiavimas su Europos kino akademija ir atskirų Europos šalių nacionalinėmis kino akademijomis ir kino institucijomis.

Narystė 

Nuo 2014 metų LiKA yra Europos kino akademijų klubo (FAN of Europe) narė. Šis klubas vienija daugiau nei 20 Europos šalių kino akademijų. Europos kino akademijų klubo narių susitikimuose LiKĄ atstovauja tarybos pirmininkė dr. Gražina Arlickaitė. Europos kino akademijoje LiKĄ atstovauja 20 tikrųjų jos narių.