Lietuvių kino akademija kviečia teikti paraiškas apdovanojimams “Sidabrinė gervė 2012”

Lietuvių kino akademija kviečia teikti paraiškas apdovanojimams “Sidabrinė gervė 2012”. 2012 metais apdovanojimai teikiami už kino ir televizinius filmus, sukurtus laikotarpiu nuo 2011-05-01 iki 2012-04-01.

Vertinimui gali būti pateikti kino ir televizijos įvairių žanrų filmai.

Pristatant filmus apdovanojimams, vadovaujamasi sąvoka „nacionalinis filmas“, kuri yra apibrėžta LR Kino įstatyme [2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-752], ir apdovanojimams pateikiami tik nacionaliniai filmai.

Kandidatus apdovanojimams visoms skelbiamoms kategorijoms turi teisę siūlyti visos nevyriausybinės kino organizacijos, Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos kino prodiuserių asociacija, Lietuvos televizija, atskiros kino studijos ir kitos institucijos bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys (prodiuseriai, režisieriai, kritikai, aktoriai, etc).
Juridiniai ir fiziniai asmenys, siūlydami kandidatus apdovanojimams, iki 2012 metų kovo 20 dienos pateikia LiKA Tarybai užpildytą paraišką (Priedas Nr. 1) ir DVD formato filmo 10 kopijų. Televizijos serialų vertinimui yra pateikiama viena serialo serija.

Paraišką galite pildyti tinklapyje:
http://www.lika.lt/paraiska-sidabrine-gerve

Paraiškos teikiamos iki 2012 m. kovo 20 d. Vėliau pateikiamos paraiškos nebus svarstomos.

Papildomos informacijos dėl paraiškų teikimo teiraukitės:
VšĮ “Lietuvių kino akademija“ direktorė
Lina Buzelytė: 8 5 260 8542; 8 679 55935, info@lika.lt