Metų geriausias dailininko darbas

Nerijus NARMONTAS
„Lošėjas“, rež. I.Jonynas
Grigorijus ZUNDELOVIČIUS
“Nesamasis laikas“, rež. M.Vildžiūnas
Jurgita GERDVILAITĖ
“Santa”, rež. M.Ivaškevičius