Metų geriausias kompozitoriaus darbas

Paulius KILBAUSKAS ir Domas STRUPINSKAS “The Bus”
“Lošėjas”
Kipras MAŠANAUSKAS, Michelle GUREVICH – Chinawoman
“Santa”
Giedrius PUSKUNIGIS
“Kenotafas”