Metų geriausias scenarijus

Pranas MORKUS
„Ekskursantė“, rež. A.Juzėnas
Kristupas SABOLIUS, Ignas JONYNAS
„Lošėjas“, rež. I.Jonynas