Lietuvių kino akademija skelbia kvietimą teikti paraiškas XI-ms Lietuvių kino apdovanojimams

Lietuvių kino akademija skelbia kvietimą teikti paraiškas XI-ms Lietuvių kino apdovanojimams (toliau – Apdovanojimai).

Apdovanojimai yra teikiami už kino filmus, kurių viešai prieinama oficiali peržiūra (vaidybinio ilgametražio filmo – ne mažiau kaip 5 (penkios) komercinės peržiūros) įvyko nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 1 d.

Kūrinio sukūrimo pabaiga laikoma įvykus oficialiai nacionalinei premjerai.

Apdovanojimams gali būti teikiami tik nacionaliniai filmai. Sąvoka „nacionalinis filmas“ turi būti suprantama taip, kaip ją apibrėžia LR Kino įstatymas.

Paraišką pateikti turi teisę filmo teisių turėtojas (pvz. prodiuseris).

Paraiškų teikimo ir vertinimo terminai:

Užpildytos paraiškos pateikiamos TIK elektroniniu būdu nuo 2018 metų kovo mėn. 28 d. 00:00 iki 2018 metų balandžio mėn. 15 d. 24:00

Tarybos sudaryta Atrankos vertinimo komisija darbą pradeda 2018 m. balandžio 16 d., Komisijos protokolas su siūlomais nominantais Tarybai pateikiamas iki 2018 m. gegužės 9 d. 18 val.

Laureatus iš nominuotųjų sąrašo kiekvienoje kategorijoje renka LiKA tikrieji nariai slaptu balsavimu elektroniniu būdu nuo 2018 m. gegužės 11 d. 00.00 val. iki 2018 m. birželio 4 d. 24.00 val.

Susumuotus LiKA narių balsavimo rezultatus Tarybos patvirtinta advokatų kontora pateikia Tarybos pirmininkui/-ei arba jo/jos įgaliotam Tarybos nariui ne anksčiau nei 3 val. iki paskelbtos Apdovanojimų ceremonijos pradžios.

2018 metais apdovanojimai bus teikiami oficialaus renginio metu Vilniuje. Apdovanojimų data bus skelbiama vėliau.

Paraiškos formą rasite čia >>>

Apdovanojimų nuostatus rasite čia >>>

 

Papildomos informacijos dėl paraiškų teikimo teiraukitės:

VšĮ Lietuvių kino akademija

Direktorė Lina Buzelytė tel. 8 679 55935 | info@lika.lt