LiKA išsirinko naują Tarybą

Š.m. vasario 4 d. įvykusios pakartotinės Asamblėjos metu LiKA tikrieji nariai išsirinko naują Tarybą.

 

 

 

Keturių metų kadencijai išrinkti tokie LiKA nariai:

dr. Gražina Arlickaitė (kinotyrininkė)

Ramūnas Greičius (kino operatorius)

Lineta Mišeikytė (kino prodiuserė)

Jūratė Samulionytė (kino režisierė ir prodiuserė)

Kęstutis Drazdauskas (kino prodiuseris).

Sveikiname!

 

LiKA informacija