Naujienos

Įsteigta “Lietuvių kino akademija” atvira visai kino bendruomenei

Veiklūs lietuviško kino kūrėjai ir puoselėtojai susivienyję įsteigė pelno nesiekiančią viešąją įstaigą „Lietuvių kino akademija“ (LiKA).

Akademijos steigėjų sąrašuose – garsios ir autoritetingos pavardės: