Metų geriausias pagrindinis vaidmuo

JUOZAS BUDRAITIS
„Edeno sodas", režisierius Algimantas Puipa
VIKTORIJA KUODYTĖ
„Edeno sodas", režisierius Algimantas Puipa
LORA KMIELIAUSKAITĖ
„Ramybė mūsų sapnuose", režisierius Šarūnas Bartas