LIETUVIŲ KINO AKADEMIJOS LIETUVOS KINO APDOVANOJIMŲ „SIDABRINĖ GERVĖ“ KANDIDATO (-Ų) PARAIŠKA

Informacija ruošiama.

Papildomos informacijos dėl paraiškų teikimo teiraukitės:
VšĮ Lietuvių kino akademija
Direktorė Lina Buzelytė tel. 8 679 55935 | info@lika.lt

Pareiškėjas
Informacija apie kūrinį
Apie filmą
Filmas yra pristatomas nominacijai “Metų geriausias studento darbas“

Įstatymą rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474513#

SVARBU! Su teikiama paraiška privalo būti pateikiama aktyvi nuoroda filmo peržiūrai internetu komisijai ir LiKA tikriesiems nariams bei užtikrinamas nuorodos aktyvumas nuo 2017 m. kovo 1 d. iki birželio 13 d.