LIETUVIŲ KINO AKADEMIJOS LIETUVOS KINO APDOVANOJIMŲ „SIDABRINĖ GERVĖ“ KANDIDATO (-Ų) PARAIŠKA

Lietuvių kino akademija skelbia kvietimą teikti paraiškas dešimtiesiems Lietuvos kino apdovanojimams “Sidabrinė gervė”.

Užpildytos paraiškos pateikiamos elektroniniu būdu nuo 2017 metų kovo mėn. 1 d. 00:00 iki 2017 metų balandžio mėn. 1 d. 24:00

Taryba sudaro Atrankos vertinimo komisiją iki 2017 m. kovo 14 d. Komisija pradeda darbą 2017 m. balandžio 3 d., Komisijos protokolas pateikiamas Tarybai iki 2017 m. balandžio 26 d. 18 val.

Laureatus iš nominuotųjų sąrašo kiekvienoje kategorijoje renka LiKA tikrieji nariai slaptu balsavimu elektroniniu būdu nuo 2017 m. gegužės 4 d. 00.00 val. iki 2017 m. birželio 1 d. 24.00 val.

Susumuotus LiKA narių balsavimo rezultatus Tarybos patvirtinta advokatų kontora pateikia Tarybos pirmininkui/-ei arba jo/jos įgaliotam Tarybos nariui 2017 m. birželio 13 d. ne anksčiau nei 3 val. iki paskelbtos Apdovanojimų ceremonijos pradžios.

2017 metais apdovanojimai bus teikiami oficialaus renginio metu Vilniuje, birželio mėnesio 13 dieną.

Apdovanojimų nuostatus rasite čia >>>

Papildomos informacijos dėl paraiškų teikimo teiraukitės:
VšĮ Lietuvių kino akademija
Direktorė Lina Buzelytė tel. 8 679 55935 | info@lika.lt

Pareiškėjas
Informacija apie kūrinį
Apie filmą
Filmas yra pristatomas nominacijai “Metų geriausias studento darbas“

Įstatymą rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474513#

SVARBU! Su teikiama paraiška privalo būti pateikiama aktyvi nuoroda filmo peržiūrai internetu komisijai ir LiKA tikriesiems nariams bei užtikrinamas nuorodos aktyvumas nuo 2017 m. kovo 1 d. iki birželio 13 d.