LiKA Taryba kviečia tikruosius narius į metinį visų narių  susirinkimą.

Prašau patvirtinkite savo dalyvavimą iki šių metų vasario mėn. 15 d. el. paštu info@lika.lt .

VI Narių Susirinkimas

Vieta: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus – Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius

Laikas: 2017 m. vasario mėn. 21 d. (antradienis), 16 val.

DARBOTVARKĖ

15:30 Dalyvių registracija.

16:00 Sveikinimo žodis (LiKA Tarybos pirmininkas)

16:10 Susirinkimo pirmininko pritarimas.

16:20 Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas. Sekretoriaus ir skaičiavimo grupės rinkimai.

16:30 LiKA 2016 m. veiklos ataskaita (LiKA direktorius). Klausimai. Patvirtinimas.

16:50 LiKA įstatų pakeitimai, Diskusija. Patvirtinimas. Balsų skaičiavimas.

17:30 Apsikeitimas nuomonėmis apie LiKA veiklą ir 2017 m. veiklos planus. Kiti klausimai.

18:00 pabaiga

SVARBU: Vasario mėn. 21 d. Susirinkime nesant kvorumui (reikalingas  ½ nariams), pakartotinio susirinkimo data bus: Vasario mėn.  28 d. (Ketvirtadienis),  16 val. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje.