Akademija yra nepriklausoma organizacija, kuri siekdama puoselėti Lietuvos kino kultūrą tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu mastu, kasmet kino profesionalus apdovanoja Nacionaliniu kino apdovanojimu “Sidabrinė Gervė”.

Struktūra

LiKA yra vienintelė organizacija, vienijanti visas kino profesionalų gildijas.  Aukščiausias LiKA valdymo organas yra metinė tikrųjų narių asamblėja, kuri renka (kas ketverius metus) 5 Tarybos narius, kurie atstovauja LiKA interesams kino politikoje ir su kinu susijusiose veiklose.

Tikslas

Puoselėti Lietuvos kino kultūrą ne tik pristatant istorinę lietuviško kino eigą, bet ir saugant Lietuvos kino paveldą ateities kartoms bei vertinant ir pagerbiant Lietuvos kino autorius ir kūrėjus Lietuvoje suteikiant nacionalinį kino apdovanojimą “Sidabrinė Gervė””. Mes siekiame nutiesti tiltą tarp kino ir filmų industrijos, padėti įtvirtinti nacionalinio kino autoritetą Lietuvoje ir užsienyje; inicijuoti ir stiprinti Lietuvos kino institucijų ir kino profesionalų dialogą; remti jaunus Lietuvos kino talentus, populiarinti ir įvertinti jų kūrybą; informuoti Lietuvos visuomenę apie Lietuvos kino tendencijas ir ryškiausius kūrinius.

Veikla

Vykdomi kasmetiniai nacionaliniai kino apdovanojimai “Sidabrinė Gervė” ir tiesioginis dalyvavimas visose apdovanojamų filmų atrankos, peržiūros ir apdovanojimų etapuose. Pasirengimas ir dalyvavimas įvairiuose projektuose, susijusiuose su politiniais, ekonominiais, meniniais ir edukaciniais kino aspektais. Bendradarbiavimas su Europos kino akademija ir atskirų Europos šalių nacionalinėmis kino akademijomis ir kino institucijomis.

Narystė

Nuo 2014 m., LiKA yra Europos kino akademijų klubo ( Europos FAN) narė. Šis klubas vienija kino akademijas iš daugiau nei 20 Europos šalių. LiKA Europos kino akademijų klubo narių susirinkimuose atstovauja Tarybos pirmininkė dr. Gražina Arlickaitė. Europos kino akademijoje LiKA atstovauja 20 tikrųjų narių.