Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas apdovanojimams “Sidabrinė gervė 2014”

Lietuvių kino akademija skelbia kvietimą teikti paraiškas Lietuvos kino apdovanojimams “Sidabrinė gervė 2014”.

Apdovanojimai teikiami už kino filmus, kurių nacionalinės premjeros įvyko per metus nuo balandžio 1 d. iki balandžio 1 d., t.y. nuo 2013-04-01 iki 2014-04-01. Kūrinio sukūrimo pabaiga laikoma įvykus oficialiai (nacionalinei ir/ar tarptautinei) premjerai.

Apdovanojimams gali būti teikiami tik nacionaliniai filmai. Sąvoka „nacionalinis filmas“ turi būti suprantama taip, kaip ją apibrėžia LR Kino įstatymas.

Paraišką pateikti turi teisę filmo/audiovizualinio kūrinio gamintojas (prodiuseris)..

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojant elektroninę paraiškos formą oficialiame LiKA internetiniame tinklapyje. Prie teikiamos paraiškos turi būti pridedama 10 (dešimt) filmo DVD kopijų. Ant kiekvienos pateiktos DVD kopijos privalo būti pažymėtas kūrinio pavadinimas, trukmė ir metai. Paraiškos davėjas privalo užtikrinti pateiktų DVD kokybę.

DVD kopijas pareiškėjas pateikia Tarybai (adresu Vingrių g. 6a, LT-01141, Vilnius) registruotu laišku (ant voko privalo būti užrašyta „Lietuvos kino apdvanojimams „Sidabrinė gervė“) arba tiesiogiai, pareiškėjo atstovui atvykus į LiKA administraciją. Paštu siųstam laiškui galioja pašto žymoje nurodyta data, kuri negali būti vėlesnė, nei paraiškų teikimo terminas.

Paraiška laikoma pateikta nuo to momento, kai paraiškos davėjas gauna raštišką patvirtinimą iš Direktoriaus, kad paraiška užregistruota.

Nepateikus DVD kopijų arba pavėluotai pateikus paraišką ir DVD, tokia paraiška nebus registruojama.

Paraiškų teikimo ir vertinimo terminai:
Užpildytos paraiškos pateikiamos elektroniniu būdu nuo 2014 metų vasario 7 d. iki 2014 metų kovo 3 d.

Taryba sudaro Komisiją iki 2014 m. kovo 3 d. Komisija pradeda darbą 2014 m. kovo 5 d., Komisijos protokolas pateikiamas Tarybai iki 2014 m. balandžio 3 d. vidurnakčio.

Laureatus iš nominantų sąrašo kiekvienoje kategorijoje renka LiKA tikrieji nariai slaptu balsavimu elektroniniu būdu nuo 2014 m. balandžio 3 d. vidurnakčio iki 2014 m. balandžio 26 d. vidurnakčio.

Susumuotus Narių balsavimo rezultatus ir laureatus, Tarybos patvirtinta advokatų kontora, pateikia Tarybos pirmininkui/-ei arba jo/jos įgaliotam Tarybos nariui 2014 m. gegužės 2 d., bet ne anksčiau nei 3 val. iki paskelbtos Apdovanojimų ceremonijos pradžios.

2014 metais apdovanojimai bus teikiami gegužės mėnesio 2 dieną, Vilniuje oficialaus renginio metu.

Paraiškos formą rasite čia >>>.
Apdovanojimų nuostatus rasite čia >>>.

Papildomos informacijos dėl paraiškų teikimo teiraukitės:
VšĮ Lietuvių kino akademija
Direktorė Lina Buzelytė:
8 679 55935, info@lika.lt

Prisegta bylaDydis
SG2014_nuostatai_final.pdf129.54 KB