Viešoji Įstaiga “Lietuvių Kino Akademija” buvo įsteigta 2010 m.

Akademija tai nepriklausoma įstaiga, kuri buvo suformuota apibendrinant įvykusių Lietuvos nacionalinio kino ir televizinio kino apdovanojimų “Sidabrinė gervė” rezultatus.

Tikslas

Puoselėti Lietuvos kino kultūrą, supažindinant ne tik su istorine lietuviško kino minties eiga, bet ir siekiant išlaikyti lietuvių kino paveldą ateities kartoms ir vertinant bei pagerbiant lietuvių kino ir televizijos filmų autorius Lietuvoje, teikiant nacionalinį kino ir televizinio kino apdovanojimą “Sidabrinė gervė”. Mes norime nutiesti tiltą tarp kino kūrybos bei kino industrijos, pagelbėti įtvirtinti nacionalinio kino autoritetą Lietuvoje ir užsienyje; inicijuoti ir stiprinti dialogą tarp Lietuvos kino institucijų bei kino profesionalų; paremti jaunuosius lietuvių kino talentus, skatinti ir vertinti jų kūrybą; informuoti Lietuvos visuomenę apie lietuvių kino tendencijas bei pačius ryškiausius darbus.

Veiklos

Inicijuodami kasmetiniai nacionalinio kino ir televizinio kino apdovanojimai “Sidabrinė gervė” ir tiesioginis dalyvavimas visose pateikiamų filmų atrankos, svarstymo ir apdovanojimų teikimo stadijose. Įvairių projektų, susijusių su kino politiniais, ekonominiais, meniniais ir edukaciniais aspektais  rengimas bei dalyvavimas juose. Bendradarbiavimas su Europos Kino Akademija ir atskirų Europos šalių nacionalinėmis kino akademijomis bei kino institucijomis.